วันที่ 25 พฤษภาคม 256 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 นางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และศึกษานิเทศน์ ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนรวม ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ จังหวัดนำร่อง ในภาคเรียนที่ 1/2565 ด้วยการเรียนว่ายน้ำ และการเรียนภาษาอังกฤษ ในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนร่วมกันทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราชฎร์ โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง โรงเรียนบ้านแหน โรงเรียนเชียงแลนาทราย (ปิตุราษฎร์ศึกษา) โรงเรียนบ้านท่าค้ำ (ไตรราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านวังว้า