วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง ไชยยา และ นางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรม “เปิดเทอมสดใส..เด็กๆ ได้ของเล่นและตุ๊กตา” โดยได้ขอรับบริจาคของเล่นและตุ๊กตา แล้วนำไปมอบให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือ ซึ่งมีผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาคของเล่น ตุ๊กตา และเสื้อผ้าสำหรับเด็กๆ กันอย่างล้นหลาม