วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการส่งคืนที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียนที่ นน.752 พื้นที่โรงเรียนบ้านแดนพนา (เดิม) ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป. น่าน เขต 2