วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2