วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 และนางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นำเสนอโดย นายสมชาย นันทแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์