วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 และผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลการทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 15/2565 ผ่านระบบ วิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายของทางสพฐ. พร้อมนี้ได้ประชุม

รองผอ., ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2