วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านทางระบบ Video Conference โดยมี นางสาว ตรีนุช เทียรทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2