เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการ ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบสอบปกติ (On-Site) ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 โดยมีนักเรียนในสังกัดสมัครสอบ จำนวน 20 คน ซึ่งในวันนี้มาสอบ จำนวน 10 คน สละสิทธิ์สอบ จำนวน 2 คน และขาดสอบ จำนวน 8 คน