วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจำน่าน สพป.น่าน เขต 2