เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.น่าน ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.

จังหวัดน่าน โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.น่าน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้