เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ นางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video conference Google Meet ในครั้งนี้