วันที่ 11 เมษายน 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจรสวนสาธารณะ รศ. 200 ปี ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน