วันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการติดตามงานในประเด็นเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 และลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านกอก อำเภอเชียงกลาง ตามโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”