สพป. น่าน เขต 2 พร้อมคณะร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลรักบ้านเกิด นำโดยดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 10 เมษายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมคณะ สพป.น่าน เขต 2 ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลรักบ้านเกิด นำโดย ดร. สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. อดีตเลขาธิการ กพฐ. และดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วย เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุลศลรักบ้านเกิดในครั้งนี้ ณ วัดบ้านคัวะ อ.ท่าวังผา จ.น่าน