วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน

เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2