วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำสมุน เฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ บริเวณลำน้ำสมุน (วัดถืมตอง) ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน