วันที่ 1 เมษายน 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมนี้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2