วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมทางไกลชี้แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามแนวทางการประเมินชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2