วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อรับทราบข้อราชการต่างๆ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฯ ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเจ้า สุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน