วันที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดยมี ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2