วันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว สพป. น่าน เขต 2