วันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) นำโดยนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่ม (DLICT) เจ้าหน้าที่ ICT และนายกฤตยชญ์ พุ่มทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดำเนินการถ่ายทำรายการ “จุดประกายวัยทีน” โดยมี นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการและนายรัตน์ จันทรโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ เข้าร่วมดำเนินการรายการในครั้งนี้ ณ ห้องสตูดิโอ Nan2 Channel สพป น่าน เขต 2 ออกอากาศ FM94.75MHz ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 นี้