วันที่ 22 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2