วันที่ 21 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เข้าศึกษาดูงานพร้อมแสดงความยินดีและส่ง นางสาวสมใจ เอื้อจิตอารี เจ้าพนักงาน

ธุรการ ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สพป.น่าน เขต 2