วันที่ 15 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่านเขต 2 และนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนร่วมสนับสนุนน้ำและอาหาร และให้กำลังใจนักเรียน ที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน