เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซา​มัชฌิมา​ รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมนางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565) ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุพระพุทธบาท ได้แก่ รร.ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 รร.บ้านดอนแก้ว

รร.บ้านพร้าวกลาง รร.บ้านส้อเด่นพัฒนา รร.ไลออนส์บ้านหนองปลา รร.บ้านดอนสบเปือและ รร.พระพุทธบาทวิทยา