วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2