วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2