วันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมรองผอ., ผอ.กลุ่ม/หน่วย พร้อมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ วิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2