วันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ในการนี้นางสาวตรีนุช เที่ยนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา