วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย อำเภอท่าวังผา และโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอปัว เพื่อเตรียมสื่อการเรียนการสอนและออกติดตามนักเรียนที่บ้าน เนื่องจากมีนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Onhand,Online, และผสมผสาน