วันที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหนังสือเสริมความรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล – มัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียนได้แก่ รร. บ้านสันเจริญ รร.บ้านน้ำลักใต้ รร.บ้านเสี้ยว รร.บ้านกอก รร.บ้านชี รร.บ้านดอนสบเปือ รร.บ้านนาบง รร.บ้านห่างทางหลวง รร.บ้านน้ำปัวพัฒนา และรร.พนาสวรรค์ ผู้สนับสนุนโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด คิดเป็นมูลค่า 50,000 บาท