วันที่ 4 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาธิการจังหวัดน่าน นำโดยนายยุธพงษ์ หาญยุทธ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางนวเนตร ยอดอุดม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2