วันที่ 4 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เป็นผู้แทนมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ เด็กหญิงพรพิมล เปาป่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำลาด อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านน้ำลาด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 020091168743 นายสุรัตน์ เปาป่า (บิดา) หรือ บริจาคได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เพื่อรวบรวมมอบให้กับนักเรียนต่อไป