วันที่ 4 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ดต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565) ณ รร.ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง โรงเรียนบ้านนาบง และโรงเรียนบ้านผักเฮือก เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนภูเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน