วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียงรองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2