วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ดต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565) ณ รร.บ้านสว้า รร.บ้านสะปัน รร.บ้านบ่อหลวง รร.บ้านบ่อหยวก และรร.บ้านสบมาง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน