วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมคณะสพป.น่าน เขต 2 เข้าศึกษาดูงานพร้อมแสดงความยินดีและส่ง นายอาทิตย์ รวมสิทธิ์ นิติกรชำนาญการ โอนไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน