วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านลาด อำเภอทุ่งช้าง บ้านประสบเหตุ อัคคีภัย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565