วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับทราบข้อราชการต่างๆ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฯ ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเจ้า สุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน