วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ., ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวรัตนา หลวงจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นายอาทิตย์ รวมสิทธิ์ นิติกรชำนาญการ นางสาวเนตรนภา สารสร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวนฐา รัตนกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เนื่องในโอกาส ย้าย/โอน ณ สพป.น่าน เขต 2