วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมและรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ วิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2