วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) นำโดยนางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่ม (DLICT) เจ้าหน้าที่ ICT และนายปฏิภาณ อุตรชน ครูโรงเรียนบ้านสองแคว ดำเนินการถ่ายทำรายการ “จุดประกายวัยทีน” โดยมี นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ และ นายพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย เข้าร่วมดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ ณ ห้องสตูดิโอ Nan2 Channel สพป น่าน เขต 2