วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.

สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินคงสภาพความพร้อมโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน เข้าประเมินคงสภาพ ความพร้อมโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ MEP(Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์และโรงเรียนบ้านท่าวังผา”ประชารัฐวิทยาคาร” อ.ท่าวังผา จ.น่าน