วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรบบ e-MES

ผ่านโปรแกรม ZOOM meeting ณ ห้องจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2