วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2