วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชาวแหลง และนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป.น่าน เขต 2 ร่วมสวัสดีปีใหม่ และแสดงความยินดีกับนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เนื่องในโอกาสขึ้นรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน