วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ RT และ NT ปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนในสังกัด โดยมีนายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมผ่านทาง google meet และรับชมการถ่ายทอดสดทาง YouTube Nan2channel.