วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือ ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2