วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมการติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อรับรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน